Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Kontroler użytkowników

public class UserChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.UserChecker


Sprawdza, czy użytkownicy zmienili się podczas testu.

Opcjonalnie można również skonfigurować bieżącego użytkownika.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

UserChecker ()

Metody publiczne

StatusCheckerResult postExecutionCheck ( ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu po wykonaniu modułu testowego.

StatusCheckerResult preExecutionCheck ( ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu przed wykonaniem modułu testowego.

Konstruktorzy publiczni

Kontroler użytkowników

public UserChecker ()

Metody publiczne

kontrola postwykonania

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu po wykonaniu modułu testowego. Podklasa powinna przesłonić tę metodę, jeśli sprawdzenie jest tutaj pożądane. Implementacja musi zwracać wartość boolean , aby wskazać, czy sprawdzenie stanu zakończyło się pomyślnie, czy nie.

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice , na którym mają być uruchamiane kontrole.

Zwroty
StatusCheckerResult wynik sprawdzenia stanu systemu

Rzuty
DeviceNotAvailableException

Kontrola przedwykonawcza

public StatusCheckerResult preExecutionCheck (ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu przed wykonaniem modułu testowego. Podklasa powinna przesłonić tę metodę, jeśli sprawdzenie jest tutaj pożądane. Implementacja musi zwracać wartość boolean , aby wskazać, czy sprawdzanie stanu zakończyło się pomyślnie, czy nie powiodło się.

Zdecydowanie zaleca się sprawdzanie stanu systemu po wykonaniu modułu, a ta metoda może być używana do buforowania określonego stanu systemu przed wykonaniem modułu.

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice , na którym mają być uruchamiane kontrole.

Zwroty
StatusCheckerResult wynik sprawdzenia stanu systemu

Rzuty
DeviceNotAvailableException