LockSettingsBaselineSetter

public class LockSettingsBaselineSetter
extends DeviceBaselineSetter

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.suite.checker.baseline.DeviceBaselineSetter
com.android.tradefed.suite.checker.baseline.LockSettingsBaselineSetter


Seter do usuwania ustawień blokady ekranu.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

LockSettingsBaselineSetter (JSONObject object, String name)

Metody publiczne

boolean setBaseline ( ITestDevice mDevice)

Ustawia ustawienie linii bazowej dla urządzenia.

Konstruktory publiczne

LockSettingsBaselineSetter

public LockSettingsBaselineSetter (JSONObject object, 
                String name)

Parametry
object JSONObject

name String

Rzuty
JSONException

Metody publiczne

ustaw linię bazową

public boolean setBaseline (ITestDevice mDevice)

Ustawia ustawienie linii bazowej dla urządzenia.

Parametry
mDevice ITestDevice

Zwroty
boolean

Rzuty
DeviceNotAvailableException