จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

AppSetup

public class AppSetup
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.AppSetup


ITargetPreparer ที่ติดตั้ง apk และการทดสอบ

ต้องใช้ 'aapt' บน PATH เมื่อ --uninstall ถูกตั้งค่า

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

AppSetup ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo)

void tearDown ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo, Throwable e)

ผู้สร้างสาธารณะ

AppSetup

public AppSetup ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo)

พารามิเตอร์
device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

ขว้าง
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

การถอดออก

public void tearDown (ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo, 
        Throwable e)

พารามิเตอร์
device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

e Throwable

ขว้าง
DeviceNotAvailableException