การตั้งค่าแอป

public class AppSetup
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.AppSetup


ITargetPreparer ที่ติดตั้ง APK และการทดสอบ

ต้องใช้ 'aapt' บน PATH เมื่อ --uninstall ถูกตั้งค่า

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

AppSetup ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo)

void tearDown ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo, Throwable e)

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

การตั้งค่าแอป

public AppSetup ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo)

พารามิเตอร์
device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

ขว้าง
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

การถอดออก

public void tearDown (ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo, 
        Throwable e)

พารามิเตอร์
device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

e Throwable

ขว้าง
DeviceNotAvailableException