BuildInfoRecorder

public class BuildInfoRecorder
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.BuildInfoRecorder


Derleme bilgisi meta verilerini belirtilen bir dosyaya yazan bir ITargetPreparer .

Dosya basit anahtar/değer çifti biçiminde yazılmıştır; Dosyanın her satırında şunlar bulunur:
key=value
burada key IBuildInfo bir meta veri alanıdır

Şu anda yalnızca derleme kimliği yazılmaktadır.

Özet

Kamu inşaatçıları

BuildInfoRecorder ()

Genel yöntemler

void setUp ( TestInformation testInfo)

Kamu inşaatçıları

BuildInfoRecorder

public BuildInfoRecorder ()

Genel yöntemler

kurmak

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametreler
testInfo TestInformation

Atar
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError