จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

BuildInfoRecorder

public class BuildInfoRecorder
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.BuildInfoRecorder


ITargetPreparer ที่เขียนข้อมูล meta data ของ build ลงในไฟล์ที่ระบุ

ไฟล์นี้เขียนในรูปแบบคู่คีย์-ค่าอย่างง่าย แต่ละบรรทัดของไฟล์มี:
key=value
โดยที่ key คือฟิลด์ข้อมูลเมตาจาก IBuildInfo

ขณะนี้เขียนเฉพาะรหัสบิลด์เท่านั้น

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

BuildInfoRecorder ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInfo)

ผู้สร้างสาธารณะ

BuildInfoRecorder

public BuildInfoRecorder ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

พ่น
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError