קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

BuildInfoRecorder

public class BuildInfoRecorder
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.BuildInfoRecorder


ITargetPreparer שכותב מטא נתוני build מידע לתוך קובץ מוגדר.

הקובץ כתוב בפורמט פשוט של זוג מפתח-ערך; לכל שורה בקובץ יש:
key=value
כאשר key הוא שדה מטא נתונים מ- IBuildInfo

נכון לעכשיו נכתב רק מזהה build.

סיכום

בנאים ציבוריים

BuildInfoRecorder ()

שיטות ציבוריות

void setUp ( TestInformation testInfo)

בנאים ציבוריים

BuildInfoRecorder

public BuildInfoRecorder ()

שיטות ציבוריות

להכין

public void setUp (TestInformation testInfo)

פרמטרים
testInfo TestInformation

זורק
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError