CpuThrottlingWaiter

public class CpuThrottlingWaiter
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.CpuThrottlingWaiter


ITargetPreparer , który czeka, aż maksymalna częstotliwość wszystkich rdzeni zostanie przywrócona do najwyższego dostępnego poziomu

Streszczenie

Konstruktory publiczne

CpuThrottlingWaiter ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

Metody chronione

getCpuMaxFreqs ( ITestDevice device)

Odczytuje informacje w /sys/devices/system/cpu, aby określić dostępne rdzenie i maksymalne możliwe częstotliwości dla każdego rdzenia

Konstruktory publiczne

CpuThrottlingWaiter

public CpuThrottlingWaiter ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

Metody chronione

getCpuMaxFreqs

protected  getCpuMaxFreqs (ITestDevice device)

Odczytuje informacje w /sys/devices/system/cpu, aby określić dostępne rdzenie i maksymalne możliwe częstotliwości dla każdego rdzenia

Parametry
device ITestDevice : testowane urządzenie

Zwroty
ERROR(/Map) ze ścieżkami do sysfs cpuinfo jako kluczem i odpowiednią maksymalną częstotliwością jako wartością

Rzuty
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException