จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

CreateAvdPreparer

public class CreateAvdPreparer
extends BaseTargetPreparer implements IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.CreateAvdPreparer


สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

CreateAvdPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

IConfiguration ที่ใช้งานอยู่

void setUp ( TestInformation testInformation)

ผู้สร้างสาธารณะ

CreateAvdPreparer

public CreateAvdPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

IConfiguration ที่ใช้งานอยู่

พารามิเตอร์
configuration IConfiguration

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInformation)

พารามิเตอร์
testInformation TestInformation

ขว้าง
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError