สร้าง AvdPreparer

public class CreateAvdPreparer
extends BaseTargetPreparer implements IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.CreateAvdPreparer


สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

CreateAvdPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

แทรก IConfiguration ที่ใช้งานอยู่

void setUp ( TestInformation testInformation)

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

สร้าง AvdPreparer

public CreateAvdPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

ตั้งค่าคอนฟิก

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

แทรก IConfiguration ที่ใช้งานอยู่

พารามิเตอร์
configuration IConfiguration

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInformation)

พารามิเตอร์
testInformation TestInformation

ขว้าง
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError