Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Urządzenie do czyszczenia

public class DeviceCleaner
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceCleaner


Wykonuje ponowne uruchomienie lub formatuje jako czynność czyszczenia po teście i opcjonalnie wyłącza ekran

Streszczenie

Klasy zagnieżdżone

enum DeviceCleaner.CleanupAction

enum DeviceCleaner.PostCleanupAction

Konstruktorzy publiczni

DeviceCleaner ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Metody chronione

void clean ( ITestDevice device)

Wykonaj akcję czyszczenia, a następnie akcję po czyszczeniu

Konstruktorzy publiczni

Urządzenie do czyszczenia

public DeviceCleaner ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuty
DeviceNotAvailableException

Metody chronione

czysty

protected void clean (ITestDevice device)

Wykonaj akcję czyszczenia, a następnie akcję po czyszczeniu

Parametry
device ITestDevice

Rzuty
DeviceNotAvailableException