Błąd DeviceFailedToBoot

public class DeviceFailedToBootError
extends BuildError

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.targetprep.BuildError
com.android.tradefed.targetprep.DeviceFailedToBootError


Zgłaszany, jeśli urządzenie nie uruchamia się po flashowaniu kompilacją.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DeviceFailedToBootError (String reason, DeviceDescriptor descriptor)

Ten konstruktor jest przestarzały. Zamiast tego użyj DeviceFailedToBootError(String, com.android.tradefed.command.remote.DeviceDescriptor, com.android.tradefed.result.error.ErrorIdentifier)

DeviceFailedToBootError (String reason, DeviceDescriptor descriptor, ErrorIdentifier errorId)

Konstruuje nowy (@link DeviceFailedToBootError} ze szczegółowym komunikatem o błędzie.

DeviceFailedToBootError (String reason, DeviceDescriptor descriptor, Throwable cause, ErrorIdentifier errorId)

Konstruuje nowy (@link DeviceFailedToBootError} ze szczegółowym komunikatem o błędzie.

Konstruktorzy publiczni

Błąd DeviceFailedToBoot

public DeviceFailedToBootError (String reason, 
        DeviceDescriptor descriptor)

Ten konstruktor jest przestarzały.
Zamiast tego użyj DeviceFailedToBootError(String, com.android.tradefed.command.remote.DeviceDescriptor, com.android.tradefed.result.error.ErrorIdentifier)

Konstruuje nowy (@link DeviceFailedToBootError} ze szczegółowym komunikatem o błędzie.

Parametry
reason String : komunikat o błędzie zawierający więcej szczegółów na temat niepowodzenia rozruchu

descriptor DeviceDescriptor : deskryptor urządzenia, którego dotyczy wyjątek

Błąd DeviceFailedToBoot

public DeviceFailedToBootError (String reason, 
        DeviceDescriptor descriptor, 
        ErrorIdentifier errorId)

Konstruuje nowy (@link DeviceFailedToBootError} ze szczegółowym komunikatem o błędzie.

Parametry
reason String : komunikat o błędzie zawierający więcej szczegółów na temat niepowodzenia rozruchu

descriptor DeviceDescriptor : deskryptor urządzenia, którego dotyczy wyjątek

errorId ErrorIdentifier : identyfikator błędu dla tego błędu.

Błąd DeviceFailedToBoot

public DeviceFailedToBootError (String reason, 
        DeviceDescriptor descriptor, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier errorId)

Konstruuje nowy (@link DeviceFailedToBootError} ze szczegółowym komunikatem o błędzie.

Parametry
reason String : komunikat o błędzie zawierający więcej szczegółów na temat niepowodzenia rozruchu

descriptor DeviceDescriptor : deskryptor urządzenia, którego dotyczy wyjątek

cause Throwable : pierwotna przyczyna wyjątku

errorId ErrorIdentifier : identyfikator błędu dla tego błędu.