จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

DeviceWiper

public class DeviceWiper
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceWiper


ITargetPreparer ที่ล้างข้อมูลผู้ใช้

สรุป

ทุ่งนา

protected boolean mUseErase

ผู้สร้างสาธารณะ

DeviceWiper ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInfo)

ทุ่งนา

mUseErase

protected boolean mUseErase

ผู้สร้างสาธารณะ

DeviceWiper

public DeviceWiper ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

ขว้าง
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError