קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

DeviceWiper

public class DeviceWiper
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceWiper


ITargetPreparer

סיכום

שדות

protected boolean mUseErase

בנאים ציבוריים

DeviceWiper ()

שיטות ציבוריות

void setUp ( TestInformation testInfo)

שדות

mUseErase

protected boolean mUseErase

בנאים ציבוריים

DeviceWiper

public DeviceWiper ()

שיטות ציבוריות

להכין

public void setUp (TestInformation testInfo)

פרמטרים
testInfo TestInformation

זורק
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError