ปิดการใช้งาน SELinuxTargetPreparer

public class DisableSELinuxTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DisableSELinuxTargetPreparer


ผู้จัดเตรียมเป้าหมายที่ปิดใช้งาน SELinux หากเปิดใช้งาน

จะคืนสู่สภาพเดิมเมื่อพังทลายลง

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

DisableSELinuxTargetPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ปิดการใช้งาน SELinuxTargetPreparer

public DisableSELinuxTargetPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

ขว้าง
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

การถอดออก

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

e Throwable

ขว้าง
DeviceNotAvailableException