Wyłącz SELinuxTargetPreparer

public class DisableSELinuxTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DisableSELinuxTargetPreparer


Docelowy program przygotowujący, który wyłącza SELinux, jeśli jest włączony.

Przywróci do pierwotnego stanu po zburzeniu.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

DisableSELinuxTargetPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Konstruktory publiczne

Wyłącz SELinuxTargetPreparer

public DisableSELinuxTargetPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuty
DeviceNotAvailableException