DynamicSystemHazırlayıcı

public class DynamicSystemPreparer
extends BaseTargetPreparer implements ILabPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DynamicSystemPreparer


Dinamik Sistem Güncellemesi ile bir cihaz yapısının üzerine bir sistem görüntüsü kuran bir ITargetPreparer .

Özet

kamu inşaatçılar

DynamicSystemPreparer ()

Genel yöntemler

void setUp ( TestInformation testInfo)

Test için hedef kurulumunu gerçekleştirin.

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Testten sonra hedef temizleme/yıkma işlemini gerçekleştirin.

kamu inşaatçılar

DynamicSystemHazırlayıcı

public DynamicSystemPreparer ()

Genel yöntemler

kurmak

public void setUp (TestInformation testInfo)

Test için hedef kurulumunu gerçekleştirin.

parametreler
testInfo TestInformation : Çağırmanın TestInformation .

Atar
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

sökmek

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Testten sonra hedef temizleme/yıkma işlemini gerçekleştirin.

parametreler
testInfo TestInformation : Çağırmanın TestInformation .

e Throwable : çağırma bir istisna ile sona erdiyse, bu, Çağırma düzeyinde yakalanan istisna olacaktır. Aksi takdirde, null olacaktır.

Atar
DeviceNotAvailableException