ลบ UserDataPreparer

public class EraseUserDataPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.EraseUserDataPreparer


ITargetPreparer ที่เช็ดข้อมูลผู้ใช้บนอุปกรณ์

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

EraseUserDataPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInfo)

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ลบ UserDataPreparer

public EraseUserDataPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

ขว้าง
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError