จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

EraseUserDataPreparer

public class EraseUserDataPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.EraseUserDataPreparer


ITargetPreparer ที่ล้างข้อมูลผู้ใช้บนอุปกรณ์

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

EraseUserDataPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInfo)

ผู้สร้างสาธารณะ

EraseUserDataPreparer

public EraseUserDataPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

ขว้าง
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError