จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

FastbootCommandPreparer

public final class FastbootCommandPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.FastbootCommandPreparer


ตัวเตรียมเป้าหมายที่ทริกเกอร์ fastboot และส่งคำสั่ง fastboot

TODO(b/122592575): เพิ่มการทดสอบสำหรับผู้เตรียมนี้

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

FastbootCommandPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

ผู้สร้างสาธารณะ

FastbootCommandPreparer

public FastbootCommandPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInformation)

พารามิเตอร์
testInformation TestInformation

พ่น
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

การถอดออก

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

พารามิเตอร์
testInformation TestInformation

e Throwable

พ่น
DeviceNotAvailableException