שיטת הבזק

public final enum FlashingMethod
extends Enum< FlashingMethod >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.targetprep.FlashingMethod >
com.android.tradefed.targetprep.FlashingMethod


מנה לתיאור השיטה המשמשת להבהב מכשיר הנבדק

סיכום

ערכי מנה

FlashingMethod FASTBOOT_FLASH_ALL_FUSE_ZIP

המכשיר הוצג באמצעות פקודת `fastboot flashall` בספרייה של תמונות מחיצה אשר נטען מקובץ zip של תמונת המכשיר באמצעות fuse-zip

FlashingMethod FASTBOOT_UNCATEGORIZED

החזרה לאתחול מהיר מהבהב אך ללא סיווג נוסף

FlashingMethod FASTBOOT_UPDATE

המכשיר הוצג באמצעות פקודת 'עדכון מהיר' עם קובץ zip של תמונה של המכשיר

FlashingMethod FLASHSTATION

המכשיר הוצג באמצעות flashstation באמצעות הסקריפט cl_flashstation

FlashingMethod UNKNOWN

החזרה לשיטת מהבהב שאינה במעקב מפורש

שיטות ציבוריות

static FlashingMethod valueOf (String name)
static final FlashingMethod[] values ()

ערכי מנה

FASTBOOT_FLASH_ALL_FUSE_ZIP

public static final FlashingMethod FASTBOOT_FLASH_ALL_FUSE_ZIP

המכשיר הוצג באמצעות פקודת `fastboot flashall` בספרייה של תמונות מחיצה אשר נטען מקובץ zip של תמונת המכשיר באמצעות fuse-zip

FASTBOOT_UNCATEGORIZED

public static final FlashingMethod FASTBOOT_UNCATEGORIZED

החזרה לאתחול מהיר מהבהב אך ללא סיווג נוסף

FASTBOOT_UPDATE

public static final FlashingMethod FASTBOOT_UPDATE

המכשיר הוצג באמצעות פקודת 'עדכון מהיר' עם קובץ zip של תמונה של המכשיר

FLASHSTATION

public static final FlashingMethod FLASHSTATION

המכשיר הוצג באמצעות flashstation באמצעות הסקריפט cl_flashstation

לא ידוע

public static final FlashingMethod UNKNOWN

החזרה לשיטת מהבהב שאינה במעקב מפורש

שיטות ציבוריות

ערך של

public static FlashingMethod valueOf (String name)

פרמטרים
name String

החזרות
FlashingMethod

ערכים

public static final FlashingMethod[] values ()

החזרות
FlashingMethod[]