با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

FlashingResourcesParser.AndroidInfo

public static class FlashingResourcesParser.AndroidInfo
extends Object

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.targetprep.FlashingResourcesParser.AndroidInfo


typedef برای Map<String, MultiMap<String, String>> . قالب تجزیه شده مفیدی برای ذخیره داده های رمزگذاری شده در ANDROID_INFO_FILE_NAME

خلاصه

سازندگان عمومی

AndroidInfo ()

سازندگان عمومی

AndroidInfo

public AndroidInfo ()