קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

FlashingResourcesParser.AndroidInfo

public static class FlashingResourcesParser.AndroidInfo
extends Object

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.targetprep.FlashingResourcesParser.AndroidInfo


טיפוס מהקלוס עבור Map<String, MultiMap<String, String>> . פורמט ניתוח שימושי לאחסון הנתונים המקודדים ב- ANDROID_INFO_FILE_NAME

סיכום

בונים ציבוריים

AndroidInfo ()

בונים ציבוריים

AndroidInfo

public AndroidInfo ()