Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

GsiDeviceFlashPreparer

public class GsiDeviceFlashPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.GsiDeviceFlashPreparer


Docelowy program przygotowawczy, który flashuje urządzenie z ogólnym obrazem systemu Android. Szczegółowe informacje znajdziesz na https://source.android.com/setup/build/gsi.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

GsiDeviceFlashPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

Metody chronione

IHostOptions getHostOptions ()

Uzyskaj odniesienie do IHostOptions

IRunUtil getRunUtil ()

Pobierz wystąpienie IRunUtil do użycia.

Konstruktorzy publiczni

GsiDeviceFlashPreparer

public GsiDeviceFlashPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

Metody chronione

getHostOptions

protected IHostOptions getHostOptions ()

Uzyskaj odniesienie do IHostOptions

Zwroty
IHostOptions IHostOptions do użycia

getRunUtil

protected IRunUtil getRunUtil ()

Pobierz wystąpienie IRunUtil do użycia.

Zwroty
IRunUtil IRunUtil do użycia