IFlashingResourcesParser

public interface IFlashingResourcesParser

com.android.tradefed.targetprep.IFlashingResourcesParser


Bir aygıtı flaşlamak için gereken yardımcı görüntü dosyalarının gerekli sürümlerini sağlamaya yönelik arayüz. (örn. önyükleyici, ana bant vb.)

Özet

Genel yöntemler

abstract String getRequiredBasebandVersion ()

Aygıt görüntüsü zip dosyasında belirtilen gerekli temel bant sürümünü alır.

abstract getRequiredBoards ()

Aygıt görüntüsü zip dosyasında belirtilen gerekli pano türlerini alır.

abstract String getRequiredBootloaderVersion ()

Aygıt görüntüsü zip dosyasında belirtilen gerekli önyükleyici sürümünü alır.

abstract String getRequiredImageVersion (String versionKey)

Cihaz görsel zip dosyasında belirtilen gerekli özel görsel sürümünü alır

abstract String getRequiredImageVersion (String versionKey, String productName)

Cihaz görüntü zip dosyasında belirtilen gerekli özel görüntü sürümünü alır.

Genel yöntemler

getRequiredBasebandVersion

public abstract String getRequiredBasebandVersion ()

Aygıt görüntüsü zip dosyasında belirtilen gerekli temel bant sürümünü alır.

İadeler
String temel bant sürümü veya belirtilmemişse null

getRequiredBoards

public abstract  getRequiredBoards ()

Aygıt görüntüsü zip dosyasında belirtilen gerekli pano türlerini alır.

İadeler
pano türleri veya belirtilmemişse null

getRequiredBootloaderVersion

public abstract String getRequiredBootloaderVersion ()

Aygıt görüntüsü zip dosyasında belirtilen gerekli önyükleyici sürümünü alır.

İadeler
String önyükleyici sürümü veya belirtilmemişse null

getRequiredImageVersion

public abstract String getRequiredImageVersion (String versionKey)

Cihaz görsel zip dosyasında belirtilen gerekli özel görsel sürümünü alır

Parametreler
versionKey String : görüntünün sürüm bilgilerinin beklenen tanımlayıcısı

İadeler
String verilen görüntü için gerekli sürüm veya belirtilmemişse null

getRequiredImageVersion

public abstract String getRequiredImageVersion (String versionKey, 
                String productName)

Cihaz görüntü zip dosyasında belirtilen gerekli özel görüntü sürümünü alır. productName null değilse, bu yöntem söz konusu ürün için belirtilen görüntü gereksinimlerini kontrol eder (ve varsa döndürür). Ürüne özgü bir gereksinim yoksa, genel gereksinimi döndürmeye geri döner veya söz konusu versionKey için herhangi bir gereksinim yoksa null olur.

Parametreler
versionKey String : görüntünün sürüm bilgilerinin beklenen tanımlayıcısı

productName String : Kontrol edilecek belirli bir ürün adı

İadeler
String verilen görüntü için gerekli sürüm veya belirtilmemişse null