IFlashingResourcesRetriever

public interface IFlashingResourcesRetriever

com.android.tradefed.targetprep.IFlashingResourcesRetriever


Bir aygıtı flaşlamak için gereken yardımcı görüntü dosyalarını almak için arayüz.

Özet

Genel yöntemler

abstract File retrieveFile (String imageName, String version)

Görüntü dosyasını verilen ad ve sürümle döndürür

Genel yöntemler

dosya almak

public abstract File retrieveFile (String imageName, 
                String version)

Görüntü dosyasını verilen ad ve sürümle döndürür

parametreler
imageName String : görüntünün adı (yani radyo)

version String : döndürülecek dosyanın sürümü

İadeler
File geçici bir yerel görüntü ERROR(/File)

Atar
TargetSetupError dosya bulunamadıysa