קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

ITargetCleaner

public interface ITargetCleaner
implementsITargetPreparer

com.android.tradefed.targetprep.ITargetCleaner


ממשק זה הוצא משימוש.
tearDown הועבר לממשק הבסיסי של ITargetPreparer.

מנקה את מכשיר היעד לאחר סיום ריצת הבדיקה.

לדוגמא, מסיר תוכנה, אוסף מדדים, מסיר קבצים זמניים וכו '.

שים לב שניתן לציין מספר ITargetCleaner בתצורה.