Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

InstallAllTestZipAppsSetup

public class InstallAllTestZipAppsSetup
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.InstallAllTestZipAppsSetup


ITargetPreparer , który instaluje wszystkie aplikacje w testowym pliku zip. Aby zainstalować pojedynczą aplikację testową, spójrz na TestAppInstallSetup .

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

InstallAllTestZipAppsSetup ()

Metody publiczne

void setCleanup (boolean cleanup)
void setStopInstallOnFailure (boolean stopInstallOnFailure)
void setTestZipName (String testZipName)
void setUp ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo)

void tearDown ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo, Throwable e)

Konstruktorzy publiczni

InstallAllTestZipAppsSetup

public InstallAllTestZipAppsSetup ()

Metody publiczne

setCleanup

public void setCleanup (boolean cleanup)

Parametry
cleanup boolean

setStopInstallOnFailure

public void setStopInstallOnFailure (boolean stopInstallOnFailure)

Parametry
stopInstallOnFailure boolean

setTestZipName

public void setTestZipName (String testZipName)

Parametry
testZipName String

organizować coś

public void setUp (ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo)

Parametry
device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

Rzuty
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo, 
        Throwable e)

Parametry
device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

e Throwable

Rzuty
DeviceNotAvailableException