จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

KillExistingEmulatorPreparer

public class KillExistingEmulatorPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
. com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
. com.android.tradefed.targetprep.KillExistingEmulatorPreparer


ITargetPreparer ที่ปิดโปรแกรมจำลองการทำงาน

โดยปกติแล้วจะจับคู่กับ LocalEmulatorSnapshot เพื่อปิดโปรแกรมจำลองการบูตแบบเย็น ดังนั้นผู้จัดเตรียม/การทดสอบที่ตามมาสามารถเปิดใช้งานจากสแน็ปช็อตได้

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

KillExistingEmulatorPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInformation)

ผู้สร้างสาธารณะ

KillExistingEmulatorPreparer

public KillExistingEmulatorPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInformation)

พารามิเตอร์
testInformation TestInformation

ขว้าง
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError