รู้จักความล้มเหลวPreparer

public class KnownFailurePreparer
extends BaseTargetPreparer implements IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.KnownFailurePreparer


ผู้จัดเตรียมเป้าหมายเพื่อข้ามการลองล้มเหลวที่ทราบอีกครั้ง

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

KnownFailurePreparer ()

วิธีการสาธารณะ

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

แทรก IConfiguration ที่ใช้งานอยู่

void setUp ( TestInformation testInfo)

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

รู้จักความล้มเหลวPreparer

public KnownFailurePreparer ()

วิธีการสาธารณะ

ตั้งค่าคอนฟิก

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

แทรก IConfiguration ที่ใช้งานอยู่

พารามิเตอร์
configuration IConfiguration

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

ขว้าง
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError