קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

KnownFailurePreparer

public class KnownFailurePreparer
extends BaseTargetPreparer implements IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.KnownFailurePreparer


מכין יעד לדלג על ניסיון חוזר של כשל ידוע.

סיכום

בנאים ציבוריים

KnownFailurePreparer ()

שיטות ציבוריות

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

מזריק את IConfiguration בשימוש.

void setUp ( TestInformation testInfo)

בנאים ציבוריים

KnownFailurePreparer

public KnownFailurePreparer ()

שיטות ציבוריות

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

מזריק את IConfiguration בשימוש.

פרמטרים
configuration IConfiguration

להכין

public void setUp (TestInformation testInfo)

פרמטרים
testInfo TestInformation

זורק
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError