LocalEmulatorAnlık Görüntü

public class LocalEmulatorSnapshot
extends BaseEmulatorPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.BaseEmulatorPreparer
com.android.tradefed.targetprep.LocalEmulatorSnapshot


Android oluşturma/geliştirme ortamından temiz bir öykünücü anlık görüntüsü oluşturmaya yönelik bir TargetPreparer

Özet

kamu inşaatçılar

LocalEmulatorSnapshot ()

Genel yöntemler

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

kamu inşaatçılar

LocalEmulatorAnlık Görüntü

public LocalEmulatorSnapshot ()

Genel yöntemler

kurmak

public void setUp (TestInformation testInformation)

parametreler
testInformation TestInformation

Atar
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

sökmek

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

parametreler
testInformation TestInformation

e Throwable

Atar
DeviceNotAvailableException