จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

LocalEmulatorSnapshot

public class LocalEmulatorSnapshot
extends BaseEmulatorPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.BaseEmulatorPreparer
com.android.tradefed.targetprep.LocalEmulatorSnapshot


TargetPreparer มีไว้สำหรับสร้างสแน็ปช็อตอีมูเลเตอร์ที่สะอาดตาจากสภาพแวดล้อมการสร้าง/การพัฒนาของ Android

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

LocalEmulatorSnapshot ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

ผู้สร้างสาธารณะ

LocalEmulatorSnapshot

public LocalEmulatorSnapshot ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInformation)

พารามิเตอร์
testInformation TestInformation

ขว้าง
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

การถอดออก

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

พารามิเตอร์
testInformation TestInformation

e Throwable

ขว้าง
DeviceNotAvailableException