จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ModuleOemTargetPreparer.ModuleInfo

public static class ModuleOemTargetPreparer.ModuleInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.ModuleOemTargetPreparer.ModuleInfo


คลาส struct อย่างง่ายเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโมดูล

สรุป

ทุ่งนา

public final boolean isApk

public final String packageName

public final String versionCode

ผู้สร้างสาธารณะ

ModuleInfo (String packageName, String versionCode, boolean isApk)

ทุ่งนา

isApk

public final boolean isApk

ชื่อแพ็คเกจ

public final String packageName

versionCode

public final String versionCode

ผู้สร้างสาธารณะ

ข้อมูลโมดูล

public ModuleInfo (String packageName, 
        String versionCode, 
        boolean isApk)

พารามิเตอร์
packageName String

versionCode String

isApk boolean