קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

ModuleOemTargetPreparer.ModuleInfo

public static class ModuleOemTargetPreparer.ModuleInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.ModuleOemTargetPreparer.ModuleInfo


שיעור פשוט לאחסון מידע על מודול

סיכום

שדות

public final boolean isApk

public final String packageName

public final String versionCode

בוני ציבור

ModuleInfo (String packageName, String versionCode, boolean isApk)

שדות

isApk

public final boolean isApk

שם חבילה

public final String packageName

versionCode

public final String versionCode

בוני ציבור

ModuleInfo

public ModuleInfo (String packageName, 
        String versionCode, 
        boolean isApk)

פרמטרים
packageName String

versionCode String

isApk boolean