Natywny kolektor wycieków

public class NativeLeakCollector
extends BaseTargetPreparer implements ITestLoggerReceiver

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.NativeLeakCollector


Element ITargetPreparer uruchamiający polecenie „dumppsys meminfo --unreachable -a” w celu zidentyfikowania nieosiągalnej pamięci natywnej aktualnie przechowywanej przez każdy proces.

Uwaga: ten moduł przygotowujący wymaga platformy N lub nowszej.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

NativeLeakCollector ()

Metody publiczne

void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

Wstrzykuje instancję ITestLogger

void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Konstruktorzy publiczni

Natywny kolektor wycieków

public NativeLeakCollector ()

Metody publiczne

setTestLogger

public void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

Wstrzykuje instancję ITestLogger

Parametry
testLogger ITestLogger

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuca
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuca
DeviceNotAvailableException