Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

PerfettoPreparer

public class PerfettoPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.PerfettoPreparer


Przygotowujący Perfetto przesyła plik konfiguracyjny do urządzenia w standardowej lokalizacji, do której ma dostęp perfetto.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

PerfettoPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Konstruktorzy publiczni

PerfettoPreparer

public PerfettoPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuty
DeviceNotAvailableException