PerfettoPreparer

public class PerfettoPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.PerfettoPreparer


Narzędzie przygotowujące Perfetto wypycha plik konfiguracyjny do urządzenia w standardowej lokalizacji, do której perfetto ma dostęp.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

PerfettoPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Konstruktory publiczne

PerfettoPreparer

public PerfettoPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuty
DeviceNotAvailableException