Przygotowanie profilu docelowego

public abstract class ProfileTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.ProfileTargetPreparer


Klasa bazowa do konfigurowania modułu przygotowującego obiekt docelowy dla dowolnego użytkownika profilu android.os.usertype.profile.XXX .

Streszczenie

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Metody chronione

boolean canCreateAdditionalUsers ( ITestDevice device, int numberOfUsers)

Sprawdza, czy możliwe jest utworzenie żądanej liczby użytkowników.

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuca
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
        Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuca
DeviceNotAvailableException

Metody chronione

canCreateAdditionalUsers

protected boolean canCreateAdditionalUsers (ITestDevice device, 
        int numberOfUsers)

Sprawdza, czy możliwe jest utworzenie żądanej liczby użytkowników.

Parametry
device ITestDevice

numberOfUsers int

Zwroty
boolean

Rzuca
DeviceNotAvailableException