จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

PushFileInvoker

public class PushFileInvoker
extends TestFilePushSetup

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestFilePushSetup
com.android.tradefed.targetprep.PushFileInvoker


คลาสนี้เลิกใช้แล้ว
ใช้ PushFilePreparer แทน

ITargetPreparer ที่ส่งไฟล์จากไฟล์ zip การทดสอบไปยังอุปกรณ์ ทำเครื่องหมายว่าไฟล์ปฏิบัติการได้ และเรียกใช้ไบนารีหรือสคริปต์บนอุปกรณ์ ดูเพิ่มเติมที่ TestFilePushSetup

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

PushFileInvoker ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInfo)

ผู้สร้างสาธารณะ

PushFileInvoker

public PushFileInvoker ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

ขว้าง
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError