รีบูต TargetPreparer

public final class RebootTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RebootTargetPreparer


ผู้จัดเตรียมเป้าหมายที่จะรีบูตอุปกรณ์

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

RebootTargetPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

รีบูต TargetPreparer

public RebootTargetPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

ขว้าง
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

การถอดออก

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

e Throwable

ขว้าง
DeviceNotAvailableException