Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Przygotowujący dziennik odzyskiwania

public class RecoveryLogPreparer
extends BaseTargetPreparer implements ITestLoggerReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RecoveryLogPreparer


Docelowy program przygotowujący używany do zbierania dzienników przed odzyskaniem.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

RecoveryLogPreparer ()

Metody publiczne

void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

ITestLogger instancję ITestLogger

void setUp ( TestInformation testInformation)

Metody chronione

void rebootDevice ( TestInformation testInformation)

Konstruktorzy publiczni

Przygotowujący dziennik odzyskiwania

public RecoveryLogPreparer ()

Metody publiczne

setTestLogger

public void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

ITestLogger instancję ITestLogger

Parametry
testLogger ITestLogger

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

Metody chronione

zrestartuj urządzenie

protected void rebootDevice (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation

Rzuty
DeviceNotAvailableException