Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

UsuńSystemAppPreparer

public class RemoveSystemAppPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RemoveSystemAppPreparer


ITargetPreparer do usuwania apk z partycji systemowej przed uruchomieniem testowym. Należy pamiętać, że urządzenie jest ponownie uruchamiane przed faktycznym wykonaniem testu, więc partycja systemowa pozostaje tylko do odczytu podczas wykonywania testu.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

RemoveSystemAppPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInformation)

Konstruktorzy publiczni

UsuńSystemAppPreparer

public RemoveSystemAppPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation

Rzuty
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError