จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

RemoveSystemAppPreparer

public class RemoveSystemAppPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
. com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
. com.android.tradefed.targetprep.RemoveSystemAppPreparer


ITargetPreparer สำหรับการลบ apk ออกจากพาร์ติชันระบบก่อนทำการทดสอบ โปรดทราบว่าอุปกรณ์จะรีบูตก่อนดำเนินการทดสอบจริง ดังนั้นพาร์ติชันระบบจะยังคงเป็นแบบอ่านอย่างเดียวในระหว่างการทดสอบ

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

RemoveSystemAppPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInformation)

ผู้สร้างสาธารณะ

RemoveSystemAppPreparer

public RemoveSystemAppPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInformation)

พารามิเตอร์
testInformation TestInformation

ขว้าง
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError