รีสตาร์ท System ServerTargetPreparer

public class RestartSystemServerTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RestartSystemServerTargetPreparer


ตัวเตรียมเป้าหมายที่รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ระบบโดยไม่ต้องรีบูตอุปกรณ์

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

RestartSystemServerTargetPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

ผู้สร้างสาธารณะ

รีสตาร์ท System ServerTargetPreparer

public RestartSystemServerTargetPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInformation)

พารามิเตอร์
testInformation TestInformation

พ่น
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

การถอดออก

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

พารามิเตอร์
testInformation TestInformation

e Throwable

พ่น
DeviceNotAvailableException