รีสตาร์ท SystemServerTargetPreparer

public class RestartSystemServerTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RestartSystemServerTargetPreparer


ตัวจัดเตรียมเป้าหมายที่รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ระบบโดยไม่ต้องรีบูตอุปกรณ์

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

RestartSystemServerTargetPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

รีสตาร์ท SystemServerTargetPreparer

public RestartSystemServerTargetPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInformation)

พารามิเตอร์
testInformation TestInformation

ขว้าง
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

การถอดออก

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

พารามิเตอร์
testInformation TestInformation

e Throwable

ขว้าง
DeviceNotAvailableException