จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

RootTargetPreparer

public final class RootTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RootTargetPreparer


ผู้จัดเตรียมเป้าหมายที่ดำเนินการ "adb root" หรือ "adb unroot" ตามตัวเลือก "force-root"

จะกู้คืนกลับเป็นสถานะรูทเดิมเมื่อฉีกขาด

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

RootTargetPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

ผู้สร้างสาธารณะ

RootTargetPreparer

public RootTargetPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

ขว้าง
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

การถอดออก

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

e Throwable

ขว้าง
DeviceNotAvailableException