Przygotowanie do przesyłania kanałów korzeniowych

public class RootcanalForwarderPreparer
extends BaseTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RootcanalForwarderPreparer


Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

RootcanalForwarderPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable t)

Konstruktorzy publiczni

Przygotowanie do przesyłania kanałów korzeniowych

public RootcanalForwarderPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation

Rzuca
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable t)

Parametry
testInformation TestInformation

t Throwable