RunHostCommandTargetPreparer

public class RunHostCommandTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer implements ITestLoggerReceiver

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RunHostCommandTargetPreparer


Docelowe narzędzie przygotowujące do uruchamiania dowolnych poleceń hosta przed i po uruchomieniu testu.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

RunHostCommandTargetPreparer ()

Metody publiczne

void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

Wstrzykuje instancję ITestLogger

final void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Konstruktory publiczne

RunHostCommandTargetPreparer

public RunHostCommandTargetPreparer ()

Metody publiczne

ustawTestLogger

public void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

Wstrzykuje instancję ITestLogger

Parametry
testLogger ITestLogger

organizować coś

public final void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuty
DeviceNotAvailableException