RunOnSystemUserTargetPreparer

public class RunOnSystemUserTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RunOnSystemUserTargetPreparer


ITargetPreparer , który oznacza, że ​​testy powinny być uruchamiane na użytkowniku (a nie na bieżącym użytkowniku).

Domyślnie spowoduje to przełączenie użytkownika, tak aby użytkownik systemowy znajdował się na pierwszym planie.

Podczas uruchamiania na urządzeniu z bezgłowym użytkownikiem systemu, użytkownik nie zostanie domyślnie przełączony, ale testy będą nadal wykonywane na tym użytkowniku.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

RunOnSystemUserTargetPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Konstruktory publiczne

RunOnSystemUserTargetPreparer

public RunOnSystemUserTargetPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuty
DeviceNotAvailableException