קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

RunOnWorkProfileTargetPreparer

public class RunOnWorkProfileTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RunOnWorkProfileTargetPreparer


ITargetPreparer שיוצר פרופיל עבודה בהגדרה, ומסמן שצריך להריץ בדיקות באותו משתמש.

בפירוק, פרופיל העבודה מוסר.

אם כבר קיים פרופיל עבודה, ייעשה בו שימוש במקום יצירת פרופיל חדש, והוא לא יוסר בפירוק.

אם למכשיר אין את התכונה managed_users, או שאין לו יכולת ליצור משתמש חדש כאשר נדרש אחד, אזי יוגדר ארגומנט ה-instrumentation skip-tests-reason, והמשתמש לא ישונה. בדיקות הפועלות במכשיר יכולות לקרוא ארגומנט זה כדי להגיב למצב זה.

סיכום

בנאים ציבוריים

RunOnWorkProfileTargetPreparer ()

שיטות ציבוריות

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

שיטות מוגנות

boolean canCreateAdditionalUsers ( ITestDevice device, int numberOfUsers)

בודק האם ניתן ליצור את מספר המשתמשים הרצוי.

בנאים ציבוריים

RunOnWorkProfileTargetPreparer

public RunOnWorkProfileTargetPreparer ()

שיטות ציבוריות

להכין

public void setUp (TestInformation testInfo)

פרמטרים
testInfo TestInformation

זורק
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

לקרוע

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
        Throwable e)

פרמטרים
testInfo TestInformation

e Throwable

זורק
DeviceNotAvailableException

שיטות מוגנות

canCreateAdditionalUsers

protected boolean canCreateAdditionalUsers (ITestDevice device, 
        int numberOfUsers)

בודק האם ניתן ליצור את מספר המשתמשים הרצוי.

פרמטרים
device ITestDevice

numberOfUsers int

החזרות
boolean

זורק
DeviceNotAvailableException